ÄNDAMÅL

Av den årliga avkastningen av fonden skall 1/10 läggas till kapitalet. Fondens avkastning i övrigt användes till förmån för eleverna vid gymnasieskolan i Härnösands kommun företrädesvis för belöning eller uppmuntran av elev, som visat god kamratanda eller berömvärd flit, belöning till elev, som ägnat arbete åt kulturell verksamhet vid skolan, stipendium för fortsatt utbildning, företrädesvis för teologiska studier, hjälp åt elev för studier eller studieresa inom- eller utomlands. Avkastningen får inte användas för ändamål, som skall tillgodoses med utdebiterade medel. Avkastning, som inte användes, reserveras för utdelning under kommande år.Vid disposition av samfonden bör hänsyn till föreskrifterna i urkunderna för de i fonden ingående donationerna tas i den utsträckning som finnes lämplig.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Härnösands Skolstiftelse nr 4
Organisationsnummer:802479-7162
Adress:
  • Härnösands kommun
  • Ekonomiavdelningen
  • 871 80 Härnösand
Telefonnummer:0611-34 80 00
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:67 063 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS