ÄNDAMÅL

Av den årliga avkastningen av fonden skall 1/10 läggas till kapitalet. Fondens avkastning i övrigt användes till förmån för eleverna vid gymnasieskolan i Härnösands kommun, företrädesvis för belöning eller uppmuntran till elev, som visat gott kamratskap och god samarbetsförmåga, belöning till elev, som ägnat arbete åt elevvård, teater, musik eller annan kulturell verksamhet vid skolan och därigenom bidragit till den allmänna trevnaden i skolan, stipendier till fortsatt utbildning, studiebesök, fritidsverksamhet, kulturell verksamhet, idrottstävling eller annat för eleverna gemensamt ändamål, förvärv av materiel, konst eller liknande. Avkastningen får inte användas för ändamål, som skall tillgodoses med utdebiterade medel. Avkastning, som inte användes, reserveras för utdelning under kommande år. Vid disposition av samfonden bör hänsyn till föreskrifterna i urkunderna för de i fonden ingående donationerna tas i den utsträckning som finnes lämplig.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Härnösands Skolstiftelse nr 3
Organisationsnummer:802479-7089
Adress:
  • Härnösands kommun
  • Ekonomiavdelningen
  • 871 80 Härnösand
Telefonnummer:0611-34 80 00
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:324 023 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS