ÄNDAMÅL

Fondens avkastning skall användas till bidrag och uppmuntran åt ungdom, som undergår utbildning i av landstinget anordnad yrkesundervisning och som av ekonomiska eller andra beaktansvärda skäl tidigare saknat möjlighet att erhålla sådan fortbildning. Vid utdelning av det med donationen avsedda stödet skall avgörande fästas vid vederbörandes vilja och förmåga att genomföra utbildningen. Härvid skall i första hand väljas ungdom hemmahörande i Härnösand eller som av annan anledning har särskild anknytning till staden.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Härnösands barnhemsstiftelse
Organisationsnummer:888000-7342
Adress:
  • Hushållningssällskapet
  • Trädgårdsgatan 7
  • 871 31  Härnösand
Telefonnummer:0611-251 40
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:2 944 143 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS