ÄNDAMÅL

Att främja vetenskaplig forskning, företrädesvis av sådan beskaffenhet att forskare under någon väsentlig del av arbetet kan dra fördel av Sigtunastiftelsens anläggningar. Med forskning jämställs vetenskapliga seminarier och publicering av forskningsresultaten. Forskningbidrag lämnas i allmänhet i form av stipendier, som skall tjäna som presentkort på Sigtunastiftelsens tjänster. Stipendiat skall som regel vara doktorand eller längre kommen forskare med anknytning till en unversitetsinstitution. Vid sidan av huvudändamålet kan bidrag beviljas till Sigtunastiftelsens undervisning och till undervisning i skolor, med vilka Sigtunastiftelsen samarbetar, med tyngdpunkt på sådan undervisning som bidrar till ökad förståelse och samverkan mellen intressegrupper med skiljaktig syn på religiösa, ideologiska eller politiska frågor. Dessutom kan Bjärka-Säbystiftelsen vid behov erhålla bidrag i den mån de ej medför väsentligt ökad inkomstbeskattning av forskningsstiftelsen. Vad här sägs om Sigtunastiftelsen gäller så länge den behåller sin oberoende ställning.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Harald och Louise Ekmans Forskningsstiftelse
Organisationsnummer:802402-1886
Adress:
  • Susanne Forsman
  • Carnegie Investment Bank
  • 10338 STOCKHOLM
Telefonnummer:08-58869128
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar: kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS