ÄNDAMÅL

Stiftelsens uteslutande ändamål är att trygga utfästelser om pension som Hans Reichel Konsult AB, 556154-1243, utfäst eller ansvarar för:a) Till anställda som är eller har varit delägare i bolaget, styrelseledamöter och/eller suppleanter i bolagets styrelse och/eller deras efterlevande.b) Till anställda som är make/maka till anställd som är eller varit delägare i bolaget, styrelseledamöter och/eller suppleanter i bolagets styrelse eller deras efterlevande. Med make/maka jämställs sammanboende som är mantalsskrivna på samma adress som den pensionsberättigade.c) Till anställda som är barn till anställd som är eller varit delägare i bolaget, styrelseledamöter och/eller suppleanter i bolagets styrelse eller som är barn till make/maka till anställd som är eller varit delägare i bolaget, styrelseledamöter och/eller suppleanter i bolagets styrelse eller deras efterlevande.Utfäst pension kan utgå som ålders-, sjuk- eller efterlevandepension.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Hans Reichel Pensionsstiftelse
Organisationsnummer:802425-6714
Adress:
  • Gustav Adolfsgatan 3 B
  • 441 33 Alingsås
Telefonnummer:0322-13725
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:896 431 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS