ÄNDAMÅL

Minst 10 procent av avkastningen skall läggas till kapitalet. Därefter skall varje år lämnas bidrag med fyrahundra /400/ kronor till Hälsingborgs Simsällskap att användas för utdelning av premier under angivande av ”Premie från Hans Nilssons stiftelse” samt fyrahundra /400/ kronor till Riksföreningen för svenskhetens bevarande i utlandet.Den därefter återstående årliga avkastningen av stiftelsen skall använda sålunda,att en fjärdedel genom kyrkoherden i Åhus församling utdelas till behövande gamla, sjuka personer i Åhus socken,att en fjärdedel genom försorg av Föreningen för välgörenhetens ordnande /F.V.O./ utdelas till behövande gamla, sjuka personer i Hälsingborgs stad,att en fjärdedel såsom stipendier utbetalas för bekostande av utbildning för välartade, begåvade, behövande gossar från de båda skånska länen, vilka bedriva jordbruksstudier.samt att den återstående fjärdedelen såsom stipendier utbetalas för beskostande av utbildning för välartade, begåvade behövande gossar från de båda skånska länen, vilka bedriva allmänna studier.Stipendierna enligt förestående skall kunna utgå även till kvinnliga elever. Studiestöd bör inte utbetalas till samma understödstagare under längre tidsföljd än högst tre år.Stipendierna enligt förestående böra, såvitt möjligt och om så finnes lämpligt, göras så stora, att de innebära verklig hjälp för vederbörande.Utdelning från förenämnda stiftelse får ej ske i sådana fall, där den allmänna understöds- eller hjälpverksamheten därigenom minskas.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Hans Nilssons stiftelse
Organisationsnummer:843000-9434
Adress:
  • SEB, Private Banking Stitelser
  • Institutioner & Stiftelser ST S3
  • 106 40 STOCKHOLM
Telefonnummer:08-7635000
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar: kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS