ÄNDAMÅL

Att främja vetenskaplig forskning och studier inom miljö och hälsa, varvid möjligheterna till försäkringsskydd mot miljö- och hälsorisker har särskilt intresse. Till förverkligandeav detta syfte skall stiftelsen årligen utdela stipendier för studieroch forskning inom miljö och hälsa, med företräde för anställda inom den svenska kooperativa rörelsen, eller till studerande eller forskare på högskolenivå med speciellt intresse för miljö och hälsa.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Hans Dahlbergs stiftelse för miljö och hälsa
Organisationsnummer:802411-4657
Adress:
  • Svenska Försäkringsföreningen
  • Box 24213
  • 104 51 STOCKHOLM
Telefonnummer:08-522 789 90
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar: kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS