ÄNDAMÅL

Stiftelsens ändamål är att främja sådan välfärd åt samtliga i Sverige anställda vid DSV Road AB, organisationsnr 556045-6674, DSV Air & Sea AB, orgnr 556336-9296, DSV Solutions AB, orgnr 556054-0402, som ej avser pension, avlöning eller annan förmån, vilken arbetsgivaren är skyldig att utge till enskild arbetstagare.Stiftelsens ändamål skall i första hand vara att främja de anställdas vidareutbildning genom beviljande av resestipendier och studiebidrag för användning inom eller utom landet och/eller främja de anställdas hälsa och rekreation genom att bidra till de anställdas fritidsverksamhet. För att uppfylla detta ändamål äger stiftelsen rätt att anskaffa, äga och förvalta semesterhem eller dylikt.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Hannells Personalstiftelse vid DSV Road AB
Organisationsnummer:802424-3217
Adress:
  • Box 555
  • 261 24 Landskrona
Telefonnummer:0418-39 10 00
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:5 942 437 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS