ÄNDAMÅL

Stiftelsens ändamål är att förvalta fastigheten Bölse 1:33 i Morups socken, Falkenbergs kommun, samt att vårda och bevara dess byggnader och tomtområde såsom kulturminnesmärke. Stiftelsen skall också vårda och bevara samtliga i fastigheten bevarade inventarier och museiföremål samt mottaga och förvalta gåvor och eljest tillkommande medel, avsedda för ändamål som äger samband med förvaltningen av nämnda fasta egendom. Stiftelsen skall därjämte lämna understöd för beredande av undervisning eller utbildning samt främja vetenskaplig forskning genom att fritt upplåta stiftelsens lokaler och däri befintliga museiföremål för sådana ändamål.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Hanna och Eric Larssons stiftelse för Morups Bygdegård
Organisationsnummer:849000-3756
Adress:
  • Hans Eric Larsson
  • Stättens väg 11
  • 31198 Glommen
Telefonnummer:703047566
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS