ÄNDAMÅL

Av stiftelsens avkastning ska årliga bidrag på 3 000 kronor ges till behövande inom Norrköpings kommun. Beloppet på 3 000 kronor ska vart tionde år räknas upp med konumentprisindex. Första året uppräkning sker är år 2021 med konumentprisindex från november 2011 som bas. Företräde ska ges till personer bosatta inom Norrköpings stad. Företräde ska också ges dem som arbetat i handelsrörelse (manufaktur). Utsedd destinatär får bibehålla sitt bidrag så länge förhållandena som berättigar till bidrag består.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Handl Sven Ludvig Kjellmans stiftelse
Organisationsnummer:825003-2854
Adress:
  • Internbanken
  • 601 81 NORRKÖPING
Telefonnummer:011-151042
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:2 173 685 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS