ÄNDAMÅL

Avkastningen skall av sociala centralnämnden användas för utdelning såsom understöd åt behövande familjer eller ensamstående, med företrädesrätt för sådana som till följd av någon omständighet t ex dödsfall kommit i ogynnsamt försörjningsläge samt att avkastning som inte används skall reserveras för utdelning under kommande år.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Handl Gustav Söderbergs stiftelse
Organisationsnummer:849200-4182
Adress:
  • Halmstads kommun
  • Box 153
  • 301 05 HALMSTAD
Telefonnummer:035-137000
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:56 473 050 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS