ÄNDAMÅL

Stiftelsen har till ändamål att lämna understöd åt medlemmar samt deras hustrur, änkor och barn vid föreliggande behov av understöd, för så vitt de äro kända för oförvitlig vandel.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Handelsklassens i Malmö understödsstiftelse
Organisationsnummer:846000-2010
Adress:
  • Beijer Ref AB
  • Stortorget 8
  • 211 34 MALMÖ
Telefonnummer:040-35 89 00
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar: kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS