ÄNDAMÅL

20 % av den årliga avkastningen skall läggas till kapitalet. Resterande 80 % av avkastningen skall delas ut i form av stipendier till studenter vid Handelshögskolan. Stipendiernas syfte; Att främja Handelshögskolans studenters möjligheter att utomlands fortsätta redan framgångsrika studier. Stipendierna är i första hand avsedda för studenter som ej tagit sin civilekonomexamen. Stipendiebeloppet delas upp på flera personer, men varje stipendium skall vara på ett relativt sett stort belopp.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Handelshögskolans i Stockholm Jubileumsstiftelse
Organisationsnummer:802400-9550
Adress:
  • Handelshögskolans i Stockholm Studentkår
  • Box 6501
  • 113 83 Stockholm
Telefonnummer:08-506 92 03
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:1 930 989 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS