ÄNDAMÅL

Stiftelsens ändamål är att åt personer, vilka som egna företagare eller som anställda idkat eller idka handel inom den del av Lunds kommun, som vid 1970 års utgång utgjorde Lunds stad, samt deras efterlevande lämna underhållsbidrag vid behov ävensom stipendier för utbildning och fortbildning dock att företräde bör lämnas åt förutvarande medlemmar i Lunds Handels- och Industriförening samt förutvarande och nuvarande medlemmar i Handelsföreningen i Lund samt deras efterlevande.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Handelsföreningens i Lund stiftelse
Organisationsnummer:845001-4009
Adress:
  • Swedbank Stiftelsetjänst
  • Box 206
  • 22100 Lund
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS