ÄNDAMÅL

I syfte att öka förekomsten av forskning, utbildning och entreprenörskap inom främst konsument- och handelsområdet.Stiftelsen skall tillgodose det i ingressen angivna syftet genom att med den löpande avkastningen som Stiftelsens förmögenhet genererar antingen bedriva forskning, utbildning eller information inom konsument- och handelsområdet i egen regi, helägt dotteraktiebolag eller i samverkan med annan eller efter ansökan utge bidrag till enskilda forskare eller till svenska universitet eller högskolor, vilka forskare eller lärosäten har ansökt om stöd hos stiftelsen för forskning, utbildning eller information inom sagda områden.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Hakon Swenson Stiftelsen
Organisationsnummer:802425-5716
Adress:
  • Box 3032
  • 16903 Solna
Telefonnummer:08-55 33 99 03
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar: kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS