ÄNDAMÅL

Stiftelsen, som enligt avtal med Lunds stad med nyttjanderätt disponerar fastigheten Habogård i Lomma, har till uppgift att å denna fastighet ävensom andra fastigheter, som stiftelsen kan komma att disponera, tillhandahålla lokaler och anläggningar för handikappades rekreation och friluftsliv.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Habostiftelsen
Organisationsnummer:845000-5098
Adress:
  • Swedbank Stiftelsetjänst
  • Box 206
  • 221 00 Lund
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS