ÄNDAMÅL

Stiftelsens ändamål är att ge bidrag till väl definierade svenska och internationella projekt som ger behövande barn i hela världen möjlighet till bra utbildning, god vård och omsorg liksom möjlighet att känna trygghet och glädje under sin uppväxt.Stiftelsens bidrag skall gå till specifika projekt som föreslås och genomföres av organisationer såsom Mentor, Childhood, World Child and Youth Forum eller till andra organisationer eller enskilda initiativ som uppfyller stiftelsens ändamål. Stiftelsen kan verka för att sprida kännedom om stiftelsen och därigenom öka möjligheten till externa bidrag som löpande kan samlas in till stiftelsen under stiftelsens hela livslängd.Vid val mellan olika projekt och alternativ skall styrelsen – inom ramen för ändamålsparagrafen – prioritera sådana projekt som underlättar för barn att leva ett hälsosamt liv, lära sig det som är viktigt för att utvecklas, eller som också ger barn möjlighet att leka på det sätt som alla barn behöver.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:H.M. Drottning Silvias Stiftelse – CARE ABOUT THE CHILDREN
Organisationsnummer:802477-9020
Adress:
  • Kungliga Slottet
  • 107 70 STOCKHOLM
Telefonnummer:08-402 60 00
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar: kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS