ÄNDAMÅL

Till medellös studerande av Södermanland-Nerikes nation, som studerar teologi, klassiska språk, matematik, fysik och naturalhistoria eller, då sådana inte finns jur. eller med. stud. Två stipendier bör helst tilldelas barn till präster, som tjänstgör eller tjänstgjort inom Strängnäs stift. Till ett stip. har i övrigt kompetent släkting företräde oberoende av nationstillhörighet.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:H Graffmans stipendiestiftelse
Organisationsnummer:817603-9454
Adress:
  • Uppsala Akademiförvaltning
  • Box 121
  • 751 04 UPPSALA
Telefonnummer:018-4717500
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar: kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS