ÄNDAMÅL

Används till förmån för gymnasieskolans elever, företrädesvis föra) belöning och uppmuntran åt elev, som visat god kamratanda eller berömvärd flit,b) belöning till elev, som ägnat arbete åt teater eller musik eller annan kulturell verksamhet vid skolan eller åt gymnastik eller idrott,c) stipendium för fortsatt utbildning eller genomgång av obligatorisk skola,d) hjälp åt elev för studier eller för studieresa inom eller utomlands,e) studiebesök, skolresa, fritidsverksamhet, kulturell verksamhet, idrottstävling eller annat för elevernas gemensamt ändamål,f) förvärv av material eller andra saker.Avkastningen får inte användas till ändamål som skall tillgodoses med utdebiterade medel.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Gymnasieskolans samfondsstiftelser
Organisationsnummer:802424-0742
Adress:
  • Kommunledningsförvaltningen
  • Örnsköldsviks kommun
  • 891 88 Örnsköldsvik
Telefonnummer:0660-88000
E-post:kommunen@ornskoldsvik.se
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:140 548 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS