ÄNDAMÅL

Stiftelsens ändamål är att främja fostran, utbildning och vård av barn och ungdom från Bohuslän, som är i behov därav och som när det gäller utbildning visat håg och fallenhet därför.Ändamålet fullföljes därvid främst genom att lämna ekonomiskt understöd samt att å Gustafsberg bedriva kursverksamhet och liknande.Bidrag får icke utgå till verksamhet, som det åligger stat eller kommun att bekosta.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Gustafsbergsstiftelsen
Organisationsnummer:858500-0667
Adress:
  • Gustafsberg 413
  • 451 91 Uddevalla
Telefonnummer:0522-518451
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:7 697 179 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS