ÄNDAMÅL

Den årliga nettoavkastningen skall, sedan först minst en tiondel (1/10) av densamma lagts till kapitalet, allt framgent användas för djurskyddsändamål på följande sätt: avkastningen tilldelas Svenska Hundskyddföreningen för att användas för dess ändamål, särskilt till förbättrande av bandhundarnas tillvaro, i synnerhet i södra Sverige.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Gustaf & Marguerite Wannbergs djurskyddsstiftelse
Organisationsnummer:802003-8108
Adress:
  • Handelsbanken Stiftelsetjänst
  • 106 70 STOCKHOLM
Telefonnummer:08-701 10 00
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar: kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS