ÄNDAMÅL

Stiftelsens ändamål skall vara att utdela understöd till behövande musiker. Företräde skall ges till svenska eller utländska i Sverige boende pensionerade musiker vars huvudsakliga arbete varit förlagt till restauranger i Stockolm. Härvid skall företräde ges till sådana personer verksamma på s.k. fria restauranger företrädesvis Hasselbacken eller Berns salonger.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Gustaf Fränckels Understödsstiftelse för Musiker
Organisationsnummer:802008-5059
Adress:
  • SEB Private Banking, Stiftelser
  • 106 40 STOCKHOLM
Telefonnummer:08-7636815
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar: kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS