ÄNDAMÅL

Stiftelsens ändamål är att den disponibla avkastningen skall användas till den nuvarande domkyrkobyggnaden eller blivande sådan byggnads prydande eller annat ändamål, som domkyrkorådet kan finna vara lämpligt för denna byggnad, utan att dock medföranågon ändring i skattskyldiges åligganden beträffande kyrkans vård och underhåll.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Gustaf Fredrik Engblads Stiftelse
Organisationsnummer:857500-6484
Adress:
  • Domkyrkoförsamlingen
  • Kyrkogatan 28
  • 411 15 GÖTEBORG
Telefonnummer:031-7316130
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:2 761 922 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS