ÄNDAMÅL

Avsikten är att den sålunda bildade stiftelsen skall från Leksands hemslöjdsförening förvärva den samling av kulturhistoriskt värdefulla föremål (dalmålningar, möbler, textilier m.m.) som Gustaf Ankarcrona lade grunden till 1904. Samlingen, som kommit i föreningens ägo genom olika förvärv, har värderats till ca 1,5 miljoner kronor. Gustaf Ankarcronas klart uttalade önskan var att samlingen skall bevaras som en enhet.Stiftelsens ändamål är att förvärva, vårda och som en enhet bevara den samling av kulturhistoriskt värdefulla föremål som Leksands hemslöjdsförening förvärvat.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Gustaf Ankarcronas stiftelse
Organisationsnummer:802424-7200
Adress:
  • Leksands kommun, Kulturavd.
  • 793 80 LEKSAND
Telefonnummer:0247-800 00
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:759 088 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS