ÄNDAMÅL

Den disponibla avkastningen skall användas till förmån för barn och ungdom inom Halmstads kommun, eller med anknytning till området som står under nämndens omvårdnad och som vistas på annan ort, företrädesvis för a) utrustning och beklädnad av behövande minderåriga barn, b) främjande av barns och ungdoms fritids- ochrekreationsverksamhet,c) bidrag till utrustning av ungdomsgårdars eller ungdomsorganisationers klubblokaler d) andra likande behov. Företräde bör vid utdelning ges åt barn eller ungdom som av sociala centralnämndenplacerats i fosterhem och åt dem som för angivna ändamål är i behov av ekonomisk hjälp.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Gust E Falcks stiftelse för värnlösa barn
Organisationsnummer:849200-7854
Adress:
  • Halmstads kommun
  • Box 153
  • 301 05 Halmstad
Telefonnummer:035-137000
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:511 735 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS