ÄNDAMÅL

Stiftelsen har till sitt huvudsakliga ändamål att främja sjukvårdsinrättningar vilkas verksamhet inte bedrivs i vinstsyfte, att lämna understöd för beredande av undervisning eller utbildning samt forskning, varvid särskilt skall beaktas sådan verksamhet som föranletts av impulser från Rudolf Steiners Antroposofi med betoning på Eurytmi samt att stödja Vidarklinikens verksamhet.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Gunvor och Åke Kumlanders Stiftelse
Organisationsnummer:802406-1338
Adress:
  • Kulturcentrum 14
  • 153 91 Järna
Telefonnummer:08-55430206
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar: kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS