ÄNDAMÅL

Stiftelsens övergripande ändamål är att genom bidrag främja utbildning och forskning inom Institutionen Ingenjörshögskolan vid Högskolan i Borås främst inom området byggteknik. Ändamålet skall främjas genom finansiella bidrag till:- lärare- forskare- studenter- FoU projekt- kompetensutveckling- innovationer inom området- stipendier och patent

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Gunnar Ivarsons stiftelse för hållbart samhällsbyggande
Organisationsnummer:802477-7198
Adress:
  • Swedbank AB Stiftelsetjänst
  • 404 80 Göteborg
Telefonnummer:031-7390121
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:10 269 989 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS