ÄNDAMÅL

Stiftelsen skall ha till ändamål att företrädesvis inom Skåne, Blekinge, Halland och Småland stödja vetenskaplig forskning och utbildning, vars syfte är att bekämpa cancersjukdomar och stödja behandlingen och omvårdnaden av behövande cancersjuka personer. Bidrag kan utgå till såväl enskilda som team av därtill lämpade personer, liksom till institutioner.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Gunnar, Arvid och Elisabeth Nilssons stiftelse för bekämpning av cancersjukdomar
Organisationsnummer:843001-1380
Adress:
  • Box 1071
  • 251 10 HELSINGBORG
Telefonnummer:042-21 03 05
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar: kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS