ÄNDAMÅL

Stiftelsen skall i nära samarbete och som ett komplement till det arbete som Stiftelsen Tysslingen gör i avsikt att restaurera och bibehålla sjön Tysslingen som en internationell värdefull våtmarkslokal, ha till uppgift:- att med utgångspunkt frånden av stiftelsen ägda fastigheten i Rånnesta, svara för besökares service vid Tysslingen med omnejd,- att i Rånnesta i nära anslutning till sjön Tysslingen med modern pedagogisk teknik förmedla och levandegöra naturhändelser för allmänheten,- att bedriva utvecklingsarbete för funktionshindrades möjligheter att uppleva natur och turism, exempelvis genom utbildning,- att tex. genom publikationer och utställningar förmedla kunskap om naturen,- att på annat sätt väcka intresse för och levandegöra kunskaper om naturen och miljön,- att samverka med andra som verkar i enlighet med stiftelsens målsättning.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Gunborg och Lennart Karlssons stiftelse Rånnesta Naturens Teater
Organisationsnummer:875003-3592
Adress:
  • Rånnesta
  • 705 92 ÖREBRO
Telefonnummer:019-28 30 40
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:384 484 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS