ÄNDAMÅL

Stiftelsens ändamål är att avkastningen skall användas till befrämjande av jaktvård, viltvård, viltuppfödning, naturskydd och andra liknande ändamål inom Göteborgs och Bohus län. Därest det skulle anses önskvärt för ett effektivt fullföljande av stiftelsens syfte, att någon del av stiftelsens kapital tages i bruk t.ex. för förvärv av fastighet lämplig för anläggande av uppfödningsanstalt för vilt, eller för vetenskapligt forskningsändamål, för naturskyddsåtgärd eller annat liknande ändamål, skall styrelsen härför äga disponera högst hälften av stiftelsens kapitalbehållning vid tiden för stiftelsens bildande.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Göteborgs Jagtsällskaps Stiftelse
Organisationsnummer:855900-0446
Adress:
  • Sven-Bertil Thelander
  • Dörjeskärsgatan 22
  • 421 60 Västra Frölunda
Telefonnummer:0734-331696
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:21 797 373 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Hemsida: Besök hemsidan
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS