ÄNDAMÅL

Stiftelsens årliga avkastning ska, sedan minst en tiondel lagts till kapitalet, användas till förmån för elever i Uppsala kommuns grundskolar förbelöning eller uppmuntran åt elev som visat god kamratanda eller berömvärd flit,belöning till elever, som ägnat arbete åt teater eller musik eller annan kulturell verksamhet vid skolan eller åt gymnastik eller idrott,stipendium för fortsatt utbildning eller genomgång av obligatorisk skola,hjälp åt elev för studier eller för studieresa inom- eller utomlands,studiebesök, skolresa, fritidsveksamhet, kulturell verksamhet, idrottstävling eller annat för eleverna gemensamt ändamål,förvärv av material eller andra saker

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Grundskolans stipendiesamstiftelse
Organisationsnummer:817605-9205
Adress:
  • Uppsala kommun
  • Kommunledningskontoret
  • 753 75 Uppsala
Telefonnummer:018-727 00 00
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar: kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS