ÄNDAMÅL

Av stiftelsens årsavkastning skall en tiondel tilläggas kapitalet. Återstående nio tiondelar av årsavkastningen utgör efter avdrag för förvaltningskostnaderna stiftelsens utdelningsmedel.En mindre del av avkastningen skall användas för att bestrida kostnaderna för någon enklare festlighet, som styrelsen varje den 6 juni bör anordna för samtliga å Skallsjö Ålderdomshem intagna personer.Därest kommunfullmäktige skulle finna att fonden till följd av ändrade sociala förhållanden icke längre skulle fylla någon väsentlig uppgift, äger kommunfullmäktige besluta att utdelningsmedlen i stället skall användas för att främja vård av behövande syn och/eller hörselskadade inom kommunen eller för medicinsk eller annan forskning avseende rehabilitering av syn- och/eller hörselskadade.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Greta Bergs Minnesstiftelse
Organisationsnummer:863500-7787
Adress:
  • Skandinaviska Enskilda Banken (publ)
  • Private Banking, Stiftelser
  • 106 40 STOCKHOLM
Telefonnummer:08-763 73 00
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar: kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS