ÄNDAMÅL

Stiftelsens ändamål skall vara att stödja utbildning, information, övervakning och forskning om försurnings- och andra luftföroreningsproblem med utgångspunkt från den forskning som bedrivs vid anläggningarna i och kring Gårdsjön i Stenungsunds kommun. Stiftelsen skall inom ovanstående område även bedriva utbildnings- och informationsverksamhet.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Gårdsjöstiftelsen
Organisationsnummer:853301-0156
Adress:
  • Naturcentrum AB
  • Strandtorget 3
  • 444 30 Stenungsund
Telefonnummer:010-2201202
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:195 028 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS