ÄNDAMÅL

Stiftelsens ändamål är att i första hand lämna ekonomiskt bidrag till behövande kolleger, som är eller varit aktiva medlemmar av Sydsvenska Tandläkare-Sällskapet eller dessas efterlämnade äkta maka/make eller barn, där vederbörande oförskyllt råkat i ekonomiskt trångmål av icke tillfällig art. I andra hand får disponibel avkastning användas för bidrag till förtjänt medlem av Sällskapet i avsikt att underlätta för denne att deltaga i utbildning, som syftar till att upprätthålla yrkeskunskaperna.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Gärda och Axel Fischers stiftelse
Organisationsnummer:802424-8794
Adress:
  • Peter Lundgren
  • John Lundvallsgatan 8
  • 218 31 Bunkeflostrand
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:413 670 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS