ÄNDAMÅL

Stiftelsen har till ändamål uteslutande att bereda pension, pensionstillägg och understöd (livsvariga) åt hos Graningebolagen anställda samt efterlevande efter avlidna anställda. Stiftelsens ändamål kan fullföljas även genom att dess medel helt eller delvis användas till betalning av avgifter för pensionsförsäkring av hos Graningebolagen anställda. Pension, pensionstillägg och understöd ävensom pensionsförsäkringsavgifter skola utgå enligt beslut av stiftelsens styrelse. Med pension, pensionstillägg och understöd avses i denna paragraf liksom eljest i dessa stadgar sådana förmåner, vilka fylla de villkor, som enligt punkt 1 av anvisningarna till 31 § kommunalskattelagen i dess lydelse av den 26/5 1950 gälla för att ett försäkringsbelopp skall anses utgå på grund av pensionsförsäkring. Med pensionsförsäkringsavgifter förstås avgifter för försäkring, som enligt nyssnämnda lagrum är att anse såsom pensionsförsäkring.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Graningebolagens Pensionsstiftelse
Organisationsnummer:888400-3800
Adress:
  • att: Anders Renborg
  • 205 09 Malmö
Telefonnummer:040-25 50 00
E-post:anders.renborg@eon.se
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:5 723 865 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS