ÄNDAMÅL

Stiftelsen har till ändamål att genom undervisning och konsultverksamhet sprida Guds ord. Denna tjänst skall bedrivas i enlighet med grundarnas intentioner och i övertygelse:-Att Bibeln är Guds ord.-Att Guds ord är ofelbart, sant och tillförlitligt i alla dess delar-Att Guds ord är högsta auktoritet och därmed avgörande i varje sak som den påtalar, oavsett vilken tid vi lever i-Att Guds or visar hur full upprättelse är möjlig:1.För hela människan: ande, själ och kropp2.För familjen3.För församlingen 4.Globalt5.UniverselltStiftelsen skall alltid verka i enlighet med dessa intentioner. Medlen för att fullgöra detta skall vara: Församlingsarbete: – att delta vid bildandet och uppbyggandet av nya församlingar samt genom konsultationer biträda befintliga församlingar.Bibelskola: -att i egen regi bedriva bibelskola samt att vid andra bibelskolor deltaga i undervisningsarbetet.Böcker mm: – att genom utgivning och försäljning av egna och andras publikationer sprida Guds ord.Konferenser: – att anordna egna samt i övrigt deltaga i av andra arrangerade konferenser såväl i Sverige som utomlands.Evangelisation och mission: – att undervisa, träna och sända ut medarbetare för evangelisation och missionMedier: – att ta fram och bearbeta material och underlag för kristen film, video, ljudkassett, radio och TV.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Göran Rubenssons stiftelse Ordets Mission
Organisationsnummer:823000-6325
Adress:
  • Box 97
  • 599 22 Ödeshög
Telefonnummer:0144-12000
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:11 591 604 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS