ÄNDAMÅL

Stiftelsens ändamål är att främja sådan välfärd åt arbetare eller deras närstående hos Göteborgs Hamn AB (556008-2553) eller Göteborg Port Holding AB (556128-8746), Göteborg Port Operation AB (556692-0764), Skandia Container Terminal AB (556785-6306), Gothenburg Car Terminal AB (556785-6322) eller Älvsborg Ro/Ro AB (556785-6314) – i fortsättningen benämnda arbetsgivarna – som ej avser pension, avlöning eller annan förmån, vilken arbetsgivaren är skyldig att utge till enskild arbetstagare.Stiftelsen är gemensam för arbetsgivarna.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Göteborgs Hamn AB:s personalstiftelse för arbetare
Organisationsnummer:857202-2732
Adress:
  • Sv Hamnarbetarförbundet
  • Sydatlanten 15
  • 418 34 Göteborg
Telefonnummer:010-1222000
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:3 502 478 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS