ÄNDAMÅL

Stiftelsens ändamål är att främja sådan välfärd åt arbetstagare eller arbetstagares efterlevande vid företaget Göteborg & Co Träffpunkt AB som ej avser pension, avlöning eller annan förmån, vilken arbetsgivaren är skyldig att utge till enskild arbetstagare.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Göteborg & Co:s Personalstiftelse
Organisationsnummer:857210-0173
Adress:
  • Göteborg & Co
  • Box 29
  • 401 20 GÖTEBORG
Telefonnummer:031-3684000
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:145 414 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS