ÄNDAMÅL

´Stiftelsen Lunds K.F.U.M:s Scoutkårs Friluftsgård´ numera benämnd ´Göransborgsstiftelsen – Scouternas Friluftsgård´har till ändamål att låta uppföra en friluftsgård å fastigheten Karlarp 1:125 i Tjörnarps socken, Kristianstads län, att förvalta denna fastighet med dess lösegendom och de penningmedel, som i form av bidrag, gåvor eller på annat sätt tillfalla stiftelsen samt att upplåta denna friluftsanläggning för ungdomen i Lund med företrädesrätt för scoutkårer i Lunds kommun anslutna till Scouterna. Genom denna friluftsgård vill stiftelsen bidraga till det uppväxande släktets sunda utveckling i fysiskt och moraliskt hänseende, skänka stadens ungdom rekreation och avkoppling inom det stärkande friluftslivets ram samt erbjuda ideella föreningar, skolor, förskolor lägerskolor och liknande – även utanför Lund – en lämplig samlingsplats vid ledarkurser, konferenser och övriga sammankomster.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Göransborgsstiftelsen – Scouternas Friluftsgård
Organisationsnummer:845000-3960
Adress:
  • Carl Stihl
  • Centralvägen 21
  • 244 71 Dösjebro
Telefonnummer:073-336 49 43
E-post:calle.stihl@gmail.com
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar: kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS