ÄNDAMÅL

Stiftelsens syfte att till grundskolan med tonvikt på högstadiet från avkastningen dela ut medel till nedan nedan uppräknade områden, där a o.s.v. har högre prioritet vid en eventuell ”konkurrenssituation”.a vidareutbildning av i skolan verksam personalb tillvarata möjligheter till nya utbildningsområdenc stimulera forskningsarbete och utvecklingsarbete för skolans räkning som bedrivs såväl inom som utom ordinarie arbetstidd premiera personal som gjort något utöver det ordinarie i sitt arbetee engagera föreläsare som rör skolans område, om mobbing, hälsa, motition m.m.f uppmuntra konst, musik och litteraturg standardhöjning av tekningrelaterade materialoch områden t.ex. inom miljönh befrämja trivselhöjande åtgärder med personal avses samtliga: lärare, vaktmästare, städ, mat, elevhälsovård, administrativ personal inom Gällö skolområde.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Gällö skolområdes utvecklings- och forskningsstiftelse
Organisationsnummer:802425-6334
Adress:
  • Guldkusten 133
  • 843 95 Gällö
Telefonnummer:0693-201 05
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:1 447 313 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS