ÄNDAMÅL

Stiftelsens ändamål är att främja sådan välfärd åt arbetstagare vid GlasLindberg AB samt dess dotterföretag, som ej avser pension, avlöning eller annan förmån för vilken arbetsgivaren är skyldig att utge till enskild arbetstagare. Stiftelsens ändamål skall i första hand främjas genom att tillgodose arbetstagarnas behov av semesterbostäder.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:GlasLindberg AB:s Personalstiftelse
Organisationsnummer:846003-7354
Adress:
  • Box 50124
  • 202 11 MALMÖ
Telefonnummer:040-680 64 40
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar: kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS