ÄNDAMÅL

Att trygga pensionsutfästelser, som Ågerup & Ågerup AB (556183-9118) lämnat gentemot anställda, som är eller varit av bolagsstämman valda ledamöter eller suppleanter i bolagets styrelse eller till efterlevande efter sådana anställda. Sådan utfästelse må endast avse pension, som uppfyller de i 31 § kommunalskattelagen angivna villkoren för att livförsäkring skall hänföras till pensionsförsäkring.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Ågerup och Ågerup ABs särskilda pensionsstiftelse
Organisationsnummer:817603-7771
Adress:
  • Kungsgatan 30 C
  • 753 21 UPPSALA
Telefonnummer:018-557980
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar: kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS