ÄNDAMÅL

Stiftelsen har till ändamål att i första hand äga och förvalta i Skövde kommun belägen fastighet för att däri mot låg ersättning till äldre behövande personer i Skaraborgs län, i första hand från Skövde kommun, upplåta bostad samt att i andra hand, om stiftelsens avkastning därtill förslår, vid behov lämna bidrag till sådana äldre personer för att tillgodose ändamål som inte bestrides av allmänna medel.Av stiftelsens behållna avkastning skall årligen minst 10 % fonderas.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Gertrud och Theodor Egnells Stiftelse
Organisationsnummer:866600-0412
Adress:
  • Rådhusgatan 7
  • 541 30 Skövde
Telefonnummer:0708-920650
E-post:igusan@hotmail.se
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Gunnar Sandsten
Tillgångar:58 069 569 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS