ÄNDAMÅL

Stiftelsens ändamål är att stödja sådan medicinsk forskning, som syftar till att förebygga åldrandets sjukdomar. Det ekonomiska stödet ska huvudsakligen riktas till den forskning som bedrivs vid Institutionen för Geriatrik och Institutionen för Medicin vid Uppsala Universitet. Det är också stiftelsens uppgift att inom ramen för angivet ändamål sprida kunskaper och information.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Geriatriska fonden, stiftelse för medicinsk forskning
Organisationsnummer:817602-8457
Adress:
  • Dag Hammarskjölds väg 14 B, nb
  • 75237 Uppsala
Telefonnummer:070-273 31 92
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar: kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS