ÄNDAMÅL

Stiftelsens ändamål skall vara att främja utbildning och undervisning samt vetenskaplig forskning inom processmetallurgi, inom stål- och metallområdet samt även allmän metallforskning avseende bl a material och processer.Stiftelsens syften skalltillgodoses genom att högst nio tiondelar (9/10) av den årliga avkastningen i form av räntor, utdelningar och nettovärdet av realisationsvinster disponeras för:stipendier för studier eller resor till forskare som är verksamma vid högskola, forskningsinstitut eller företagStipendier kan utdelas till samma mottagare mer än ett år.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Gerhard von Hofstens Stiftelse för Metallurgisk Forskning
Organisationsnummer:802409-8256
Adress:
  • Jernkontoret
  • Box 1721
  • 111 87 STOCKHOLM
Telefonnummer:08-6791700
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar: kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS