ÄNDAMÅL

Tillgångarna i stiftelsen skall i första hand användas till upprättande av ett hem för behövande blinda personer samt för bestridande av de med hemmet förenade driftskostnaderna, i den mån dessa icke täckas genom gästernas avgifter samt eventuella bidrag från annan institution eller av allmänna medel. Nettoavkastningen från Stiftelsens tillgångar skall i första hand användas såsom bidrag till driftskostnaderna för blindhemmet i syfte att hålla avgifterna för hemmets gäster vid en nivå, som är lämpligt avpassad efter gästernas ekonomiska resurser. I andra hand skall, efter styrelsens bestämmande, en del av avkastningen kunna användas såsom bidrag till välgörande verksamhet bland de blinda i övrigt.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Gerda Roos-Bobergs Stiftelse
Organisationsnummer:802002-8364
Adress:
  • Sandborgsvägen 52
  • 122 88 Enskede
Telefonnummer:08-399000
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar: kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS