ÄNDAMÅL

Stiftelsens ändamål skall vara att i första hand ge ekonomisk hjälp till förmån för de ungdomar i Vetlanda kommun som önskar genomgå utbildning inom lantbruks och skogsvårdsskolan och i andra hand ekonomisk hjälp för unga behövande lantbrukare inom Vetlanda socken.Av det totala kapitalbeloppet skall årligen utdelas 5 % jämte under året upplupen ränta.Det ankommer på Vetlanda kommun att bestämma vem eller vilka som årligen skall tilldelas medlen.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Georg Selanders donationsstiftelse
Organisationsnummer:827500-8871
Adress:
  • Vetlanda kommun
  • Ekonomikontoret
  • 574 80 VETLANDA
Telefonnummer:0383-97100
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:309 707 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS