ÄNDAMÅL

Stiftelsens ändamål är att av avkastningen skall årligen minst 1/10-del avsättas till kapitalet. Den avkastning som årligen blir tillgänglig för utdelning, skall användas för att utge bidrag till mindre bemedlade personer, som uppnått 55 år. Bidraget skall ha till syfte att anskaffa och förhyra tillfredsställande bostad. Sådana personer äga företräde, som varit anställda vid Johnssons Pappersindustri AB under minst 10 år. Bidrag må också utgå till verksamhet, som har till ändamål att skapa sysselsättning, trevnad och dylikt för angivna personer. Stiftelsens avkastning får icke användas för tillgodoseende av behov, som tillkommer det allmänna att tillgodose.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Generalkonsul och Fru Carl G Johnssons Stiftelse
Organisationsnummer:843001-4525
Adress:
  • Helsingborgs Kommun
  • Stadsledningsförvaltningen
  • 251 89 HELSINGBORG
Telefonnummer:042-10 50 00
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:1 161 715 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS