ÄNDAMÅL

Stiftelsen skall tillgodose behov av studiehjälp till ungdomar i åldern 13 – 20 år i Gällivare centralort. Ungdomen ska visa extra studieintresse, men med plus för de elever som kommer från miljöer där studiemotivationer är liten eller saknas helt.Stipendier skall utdelas årligen i slutet på året till 2 stycken ungdomar. Styrelsen kan om de finner det lämpligt visst år ge hela stipendiet till en person eller också fördela det på fler än två. Styrelsen kan också besluta att inte utdela stipendium visst år och föra det till fritt kapital som kan utdelas annat år.Stipendiet skall motsvara 90% av stiftelsens avkastning efter det att alla kostnader och arvoden utgått. Resterande del skall tillföras stiftelsen som fritt kapital, som vid särskilt tillfälle kan delas ut eller om styrelsen så bestämmer föras över till bundet kapital.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Gellivare Ungdomsstiftelse
Organisationsnummer:894003-9715
Adress:
  • Susanne Köhler
  • Granbacka 5B
  • 982 38  Gällivare
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:1 065 848 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS