ÄNDAMÅL

Stiftelsens uteslutande ändamål är att till pensionärer och deras efterlevande från Gamla Bure AB och Bure Träsliperi samt personal och deras efterlevande från Bure Träsliperi, som varit anställd 1991-12-31, och som inte erhållit nytt ordinarie arbete, lämna ekonomiskt understöd eller utgiva bidrag för semester och annan rekreation eller lämna anslag för förvärv av anläggningar för berättigade bidragstagares gemensamma nytta och nöje ävensom att på annat sätt främja bidragstagares välfärd, trivsel och intressen. Med efterlevande avses maka, make och barn under 20 år.

KONTAKTUPPGIFTER & INFO
Stiftelsenamn:Gamla Bure Aktiebolags Personalstiftelse
Organisationsnummer:894700-0116
Adress:
  • Jan-Erik Lundström
  • 93251 Bureå
Ansökningstid:Datum saknas!
Kontaktperson:Uppgift saknas!
Tillgångar:0 kr
DOKUMENT & LÄNKAR
Ansökningsblankett: KONTAKTA STIFTELSEN DIREKT
Stiftelser kan läsa mer här!
GDPR: INFORMATION SAKNAS